Dette er et utkast til koordinering av bildeposisjoner for

Sotrasambandet, med byggesoner fra øst mot vest:

Storavannet – Drotningsvik – Valen – Arefjordpollen – Straume/Stovevatnet – Bildøystraumen – Kolltveit

DEL 1

Storavannet

Slik ser besluttet (2019) reguleringsplan ut:

Reguleringsplan fra 2019, viser endret trafikksystem og nytt tunnelinnløp
SFM2
S02-6033
SFM1
S01-7450

Drotningsvik

Foreløpig plan (13. des 2021) ser slik ut:

Drotningsvik oversiktskart

HD Timelapse av Sotrabrua fra D05.

DUA01 – Her blir det tunnel og stor rundkjøring

D03 retning sør
DFM2 retning sørøst
D01 retning nordvest
DFM2 retning vest

Sotrabrua

Det er fristende å etablere fotopunkter på Sotrabrua, med tanke på timelapse av nye sotrabrua i sør.

En kreativ mulighet vi får vurdere etter hvert.

Valen

Slik er punktene plassert ut på oversiktskartet:

Valen oversiktskart

HD 1080p timelapse eksempel fra V01.

VFM1 retning øst
V04 retning øst, mot ny bropillar i Drotningsvik

Arefjordpollen

Ved Arefjordpollen er det etablert fire kamerapunkter. Punktene er kodet med bokstaven P.

Posisjonene P01 og P02 må flyttes, de er i konflikt med ny veitrasé fra tunnel mot vest.

Jeg har funnet ett fastmerke i dette området, rett over ny tunnelmunning. Fastmerker i Arefjordpollen blir kodet med PFM1 osv.

Fotopunkt P04 er etablert på Krabbholmen.

Foreløpig ingen plan for drone 360. Disse punktene planlegges kodet med PUA1 osv.

Reguleringsplan fra 2019 ser slik ut:

Reguleringskart 11_1

Straume / Stovevatnet

Ved Straume er det foreløpig etablert tre kamerapunkter. Punktene er kodet med bokstaven X.

Posisjonene X1A og X1B må flyttes når Stovevannet er tappet ned, men er bra til timelapse ifm nedtappingen.

Jeg har ikke funnet eksisterende fastmerker i dette området. Disse blir eventuelt kodet med XFM1 osv.

Foreløpig ingen plan for drone 360. Disse punktene planlegges kodet med XUA1 osv.

Reguleringsplan fra 2019 ser slik ut:

X02 panorama (4 bilder)

Bildøystraumen

Ved Bildøystraumen er det etablert fem kamerapunkter. Punktene er kodet med bokstaven B.

Jeg har ikke funnet eksisterende fastmerker i dette området. Disse blir eventuelt kodet med BFM1 osv.

Foreløpig ingen plan for drone 360. Disse punktene planlegges kodet med BUA1 osv.

 

Foreløpig plan (14. des 2021) ser slik ut:

B2 er rett ved veikrysset i Bildøystraumen

B1 er nærmere ny trasé
B3 panorama (3 bilder)
B5 med utsyn retning sørøst
B4 er rett under det nordligste kabelstrekket

Kolltveit

På Kolltveit er det etablert fire kamerapunkter. Punktene er kodet med bokstaven K.

Alle fire fotopunkter er fastmerker for dette området. Disse er kodet med KFM1 til KFM4.

Foreløpig ingen plan for drone 360. Disse punktene planlegges kodet med KUA1 osv.

 

Foreløpig plan (14. des 2021) ser slik ut:

KFM2 panorama (3 bilder)
KFM4 panorama (3 bilder)
KFM1 panorama (3 bilder)
KFM3 panorama (3 bilder)

Tidligere timelapse og video

Prosjekt sotrasambandet har hatt flere forberedende faser før hovedkontrakt ble tildelt november 2021.

To viktige faser var flytting av høyspentnett og fjerning av høyspentmaster.