Å observere omgivelsene med drone, gir mange muligheter for andre perspektiver enn man får på bakken. God optikk og et stabilt quadkopter gir bilder og video med høy kvalitet.

Det er mange hensyn å ta til omgivelsene når dronen opererer over bakken. Derfor er sikkerhet og miljøhensyn alltid i fokus når oppdrag utføres.

Jeg har alle sertifikater i Luftfartstilsynets UAS Åpen kategori.

Disse sertifikatklassene er benevnt som A1, A2 og A3.

Enkeltbilder

Panorama

Tjørnøy lykt
. .
.
Tjørnøy NV av Algrøy
.
.
Previous
Next

360x180 grader panorama

Videofilming med drone

Motionlapse med drone