Litt øst for Hålandsdalen i Bjørnafjorden kommune, finner man den vakre Kikedalen innerst ved Gjønavannet. Naturlig avgrenset og omgitt av fjell på tre sider og vann på den ene, er Kikedalen en vakker plass med storslått natur.
 
Kikedalen har vært i årlig bruk som sted for hesteslepp siden 1968 fram til i dag, med unntak av 1995 og 1996. På det første sleppet i 1968, ble hingsten Enok sluppet med 18 merrer. 11 måneder senere ble det ble født 16 føll.
 
Ole Moberg Hauge var en sterk pådriver for å få i stand hesteslepp i Kikedalen. Han var formann i Norges Fjordhestlag fra 1955, og ønsket å fremme avl av Fjordingen som hesterase. Han så for seg Kikedalen for fjordhesten, slik som Sikilsdalen har vært for dølahesten.
 
 
Før Kikedalen ble tatt i bruk, ble det ryddet mye lauvskog for å gjøre beiteområdet lysere og mer oversiktlig. Stedet fremstår nå som et vakkert kulturlandskap omkranset av høye fjell og en vakker foss.
 
På 80-tallet og fram til 1995 var Jon Vaktdal primus motor for hesteslippene i Kikedalen. Etter to år med opphold, var det Ivar Rosvoll som i 1997 tok opp igjen tradisjonen med hesteslepp i Kikedalen. Han hyret også Olav Botnevik til å være hingsteholder i vårstasjon, fram til hoppene ble sluppet i Kikedalen rundt Jonsok.
 
Bygdefolket synes det er kjekt med hesteslepp og har alltid sluttet opp om denne aktiviteten. Også i 2021 var det veldig god oppslutning til hestesleppet.