Sotrasambandet er veiprosjektet langs riksvei 555, fra Lyderhorn til Kolltveit.

Denne nettsiden viser utdrag fra reguleringsplanen 2019, og noe status fra byggesonene langs prosjektaksen:
Storavannet – Drotningsvik – Valen – Arefjordpollen – Straume/Sartor
– Straumsundet –  Bildøy – Kolltveit

Sist oppdatert: 10. des 2022

Storavannet

Ved Fasmers Minde skal det bygges ny bussterminal ved bakken opp til Olsvik.

Storavannet skal fylles opp med steinmasser fra tunnelarbeidet lenger vest. Arealet som skapes skal bli aktivitetspark.

Kjøremønsteret vil bli endret mange ganger underveis i byggeprosessen, etter hvert som nye veier, gang- og sykkelstier blir etablert.

Drotningsvik

Ved Drotningsvik blir det store endringer ved både Drotningsvik senter og i tilknytning til nye Sotrabrua.

Drotningsviktjernet – Her blir det tunnel og stor trafikkmaskin

Valen

På Valen bygges den nye Sotrabrua sør for den eksisterende.

Valenkrysset iht 2019 reguleringsplan
Vestre brokar ny bru
Østre brokar og tunnel åpning til/fra Storavannet

Timelapse eksempel fra Valen, med eksisterende Sotrabru.

Arefjordpollen

Ved Arefjordpollen krysser veien hele området nord for eksisterende riksvei 555.

Reguleringsplan fra 2019 ser slik ut:

Arefjordpollen vest, med tunnel til/fra Straumsundet og Bildøy
Arefjordpollen med tunnel til/fra Valen

Arefjordpollen sett fra sørvest

STRAUME - STRAUMSUNDET

Ved Straume går veitraseen i tunnel til Straumsundet. Området ved Sartor senter blir svært endret.

Bildøy

Fra Straumsundet går ny firefeltsvei parallelt med eksisterende bru, til ny rundkjøring ved Bildøy.

Bildøystraumen

Ved Bildøystraumen skal det bygges bro og ny Kolltveit tunnel

Kolltveit

På Kolltveit skal det bygges bussterminal og store endringer av veiene vest og nord for tunnel.

Tidligere timelapse og video

Prosjekt sotrasambandet har hatt flere forberedende faser før hovedkontrakt ble tildelt november 2021.

To viktige faser var flytting av høyspentnett og fjerning av høyspentmaster.